Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Chất lượng là kết quả sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng như mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. Chất lượng của sản phẩm, dịch vụ chịu ảnh hưởng đồng thời bởi các yếu tố bên trong và cả bên ngoài tổ chức như hinh sau:

 

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

Dịch vụ spss

Nhận làm luận văn thạc sĩ

Nhóm yếu tố bên ngoài (vĩ mô):

+    Tình hình phát triển kinh tế thế giới.

+    Tình hình thị trường.

+    Trình độ khoa học-công nghệ.

+ Môi trường pháp lý của mỗi quốc gia

+ Các yêu cầu về văn hoá, xã hội.

Nhóm yếu tố bên trong (vi mô):

+    Quy tắc 4M thể hiện bốn yếu tố trong tổ chức ảnh hưởng đến chất lượng.

Ø Men (con người)-M1.

Ø Materials (vật tư, nguyên nhiên liệu và hệ thống cung cấp)-M2.

Ø Methods or Measure (Phương pháp, cách thức quản lý, đo lường)-M3.

Ø Machines (Khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị)-M4.

+    Quy tắc PPM:

Ø Planning (Hoạch định)-P

Ø Prevention (Phòng ngừa)-P

Ø Monitoring (Giám sát)-M

 

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *