Giới thiệu về các mô hình quản lý giáo dục hiện nay

Rate this post

1. Giới thiệu về các lý thuyết về quản lý giáo dục

Hiện nay có nhiều các lí thuyết về quản lí giáo dục khác nhau trên nhiều bình diện bởi vì sự ra đời và phát triển của khoa học về quản lí giáo dục (quản lý giáo dục) đều dựa trên một số bộ môn khoa học khác nhau như quản lí đại cương, chính trị học, kinh tế học, xã hội học … mỗi môn học trong đó đều có những cách tiếp cận riêng và nhấn mạnh những khía cạnh khác nhau trong quản lý giáo dục.
Thật vậy, quản lí giáo dục được xem như một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong thực tế nẩy sinh từ các nguyên tắc quản lí, lúc đầu chủ yếu được áp dụng trong công nghiệp và thương mại. Cách thông thường trong phát triển lí thuyết là áp dụng các mô hình đó vào các ngữ cảnh giáo dục cụ thể khác nhau và phát triển các mô hình đó dựa trên sự quan sát và thực nghiệm thông qua các cơ sở giáo dục.

Giới thiệu về các mô hình quản lý giáo dục hiện nay
Giới thiệu về các mô hình quản lý giáo dục hiện nay

Từ những thập niên cuối của thế kỉ XX, quản lí giáo dục từ chỗ là một lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ, phụ thuộc vào các bộ môn khoa học khác đã trở thành một lĩnh vực có lí luận riêng. Có được sự chuyển biến này là nhờ lập luận vững chắc cho rằng giáo dục cần phải được coi là một lĩnh vực khoa học riêng biệt để áp dụng các nguyên tắc quản lí chung hoặc phải là một bộ môn khoa học với cấu trúc riêng.
Hiện nay, trong quản lý giáo dục lí thuyết và thực hành còn tách rời nhau. Các nhà nghiên cứu nỗ lực trong việc phát triển các lí thuyết quản lý giáo dục còn các nhà quản lí thì không quan tâm đến bất kì một thứ lí thuyết quản lí nào vì hàng ngày họ phải tất bật trong việc giải quyết hàng loạt các công việc cụ thể.
Trong mọi lĩnh vực khoa học khác, thực tiễn luôn là thước đo của chân lí thì trong quản lý giáo dục, lí thuyết được xem là kim chỉ nam nếu nó có thể đưa các nhà quản lí đến hoạt động hiệu quả.
Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm luận văn, tiểu luận về ngành Quản lý giáo dục hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

2. Một số đặc điểm chung của lý thuyết quản lý giáo dục

Hầu hết các lí thuyết quản lí giáo dục đều có một số các đặc điểm chung sau :
– Có xu hướng định chuẩn sâu sắc. Ở các mức độ khác nhau, các lí thuyết gia về quản lý giáo dục đều đưa ra những quan điểm của họ về việc các thiết chế giáo dục phải được quản lí như thế nào.
– Có xu hướng chọn lọc tức chỉ nhấn mạnh đến một số khía cạnh của thiết chế GD mà bỏ qua nhiều khía cạnh khác. Chính vì thế, việc tán đồng một mô hình lí thuyết cụ thể sẽ đưa đến việc phủ nhận các cách tiếp cận khác.
– Thường được xây dựng dựa trên sự quan sát thực tiễn trong các thiết chế giáo dục. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa trên sự quan sát đó thì chưa đủ để hình thành lí luận vì chủ thể quan sát có thể đưa ra những kết luận mang tính chủ quan.
Trong xu thế hội nhập hiện nay, hàng loạt các vấn đề bức bách trong giáo dục đặt ra cho các nhà quản lý giáo dục nước ta trọng trách nặng nề. Vì vậy cần cung cấp cho họ bức tranh chung về các mô hình lí thuyết về quản lí giáo dục để giúp họ giải quyết những vấn đề nảy sinh và thực thi các hoạt động giáo dục có căn cứ, tạo điều kiện cho nền giáo dục của chúng ta phát triển vững chắc và ổn định.

3. Một số mô hình quản lý giáo dục 

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các mô hình quản lý giáo dục do T. Bush, giáo sư về quản lý giáo dục, giám đốc Trung tâm phát triển quản lí giáo dục trường đại học Leicester (Anh quốc) đưa ra năm 1995 và những lời bình về các mô hình này.
Theo T. Bush thì các lí thuyết về quản lý giáo dục chia thành sáu mô hình sau :
– Mô hình chính thức (Formal) ;
– Mô hình tập thể (Collegial) ;
– Mô hình chính trị (Political) ;
– Mô hình chủ quan (Subjective) ;
– Mô hình mập mờ (Ambiguity) ;
– Mô hình văn hoá (Cultural).
Các kiểu mô hình này được áp dụng ở nhiều thiết chế giáo dục khác nhau và đều hiện hữu ít nhiều trong bất kì một bộ phận nào của giáo dục.
Để phân biệt về mặt lí thuyết giữa các mô hình người ta dựa trên những đặc điểm tiêu biểu sau :
– Mức độ đồng thuận về mục đích hay mục tiêu của một thiết chế giáo dục ;
– Ý nghĩa và giá trị pháp lí của cơ cấu tổ chức ;
– Mối quan hệ giữa thiết chế và môi trường bên ngoài ;
– Những chiến lược lãnh đạo thích hợp nhất cho một thiết chế giáo dục.
Xem thêm:
Những đặc trưng cơ bản của các mô hình đồng thuận
Mục tiêu và cấu trúc tổ chức của mô hình đồng thuận

Leave a Reply

Your email address will not be published.