Chia sẻ 40 Đề tài luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng

3.4/5 - (7 votes)

Giới thiệu 40 Đề tài luận văn tốt nghiệp Tài chính ngân hàng. Hy vọng bạn sẽ tìm được đề tài ưng ý cho bài luận văn của mình.

luan-van-tai-chinh-ngan-hang
luan-van-tai-chinh-ngan-hang

 1. Ảnh hưởng phá giá nội tệ tại một số quốc gia trên thế giới thời kỳ hậu khủng hoảng.
 2. Sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống trong điều kiện khủng hoảng – Kinh nghiệm quốc tế những gợi ý cho Việt Nam.
 3. Vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát lạm phát – Kinh nghiệm quốc tế và thực tế tại Việt Nam.
 4. Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2017: Thực trạng và giải pháp.
 5. Vai trò giám sát hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.
 6. Sử dụng công cụ lãi suất trong điều chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giai đoạn 2015-2017: Thực trạng và khuyến nghị.
 7. Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam
 8. Áp dụng chính sách mục tiêu lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ – Kinh nghiệm thế giới và gợi ý cho Việt Nam
 9. Mở rộng hoạt động của các quỹ đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
 10. Đánh giá hiệu quả chính sách an toàn vĩ mô tại Việt Nam
 11. Đánh giá tác động của nợ công đến nền kinh tế Việt Nam
 12. Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của các NHTM Việt Nam sau hội nhập TPP
 13. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam
 14. Xử lý nợ xấu, góc nhìn quốc tế và bài học cho Việt Nam
 15. Giải pháp áp dụng hiệu quả các công cụ phái sinh nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
 16. Giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của Thanh tra giám sát NH đối với các TCTD Việt Nam.
 17. Kinh nghiệm quốc tế về kiểm toán nội bộ và bài học đối với các TCTD VN.
 18. Phân tích BCTC của NHTM ABC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
 19. Đo lường nhân tố ảnh hưởng tới kiểm toán nội bộ tại NHTM
 20. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện Kiểm soát nội tại NH ABC
 21. Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong hạn chế và phòng ngừa rủi ro tại NHTM
 22. Nâng cao năng lực xử lý nợ của VAMC trong thời gian tới
 23. Hoàn thiện môi trường kiểm soát tại NHTM A theo chuẩn quốc tế COSO
 24. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các NH và bài học rút ra cho Việt Nam
 25. Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế
 26. Hợp nhất báo cáo tài chính của NHTM A theo chuẩn mực quốc tế
 27. Hoàn thiện chế độ kế toán trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của các NHTM VN theo chuẩn mực kế toán quốc tế
 28. Đánh giá thực trạng kế toán các giao dịch phái sinh ngoại tệ hiện nay của các NHTM VN.
 29. Thực trạng chất lượng thông tin kế toán được công bố của các NHTM VN hiện nay
 30. Thực trạng kiểm toán hoạt động tại các NHTM VN hiện nay
 31. Hoàn thiện cấu trúc quản trị rủi ro của các NHTM VN theo COSO
 32. Chính sách điều hành tỷ giá ở Việt Nam trong giai đoạn 2015-2017
 33. Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất
 34. Điều hành chính sách tiền tệ kiểm soát lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2015
 35. Cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng ở Việt Nam. Thực trạng và một số hàm ý chính sách
 36. Tác động của TPP đến hệ thống ngân hàng Việt Nam
 37. Kiểm toán nội bộ theo thông lệ quốc tế – Thực trạng tại Việt Nam
 38. Hoàn thiện HTKSNB của Ngân hàng XYZ theo COSO 2013
 39. FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: vai trò của nguồn nhân lực
 40. Tác động của AEC đến hệ thống ngân hàng Việt Nam

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published.